RSS Qidalandırıcısı

Dövlət dəstəyi… Sahibkarlığa Dövlət tərəfindən dəstək artır

Posted on

 

Ölkədə sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilməsi, yeni iş yerlərinin və müəssisələrin yaradılması, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın prioritet istiqamətlərindəndir. Bu yazının davamını oxu

Advertisements

“Dünya İqtisadiyyatı” elektron kitab

Posted on
Dünya ölkələri təbii, maddi, iqtisadi ehtiyatlarına görə biri-birindən fərqlənirlər. Bununla yanaşı, coğrafi mövqeyinə görə, iqlim şərtlərinə görə, əmək ehtiyatlarına görə biri-birini təkrarlamırlar. Dünyanın hər bir ölkəsində iqtisadi potensial müxtəlifdir və bu fərq daim nəzərə çarpacaq şəkildə inkişaf edir.

Bu yazının davamını oxu

Pul siyasəti ilə bağlı terminlər

Posted on

PUL SİYASƏTİ İLƏ BAĞLI TERMİNLƏR Bu yazının davamını oxu

Mərkəzi Bankın sədri Corctaun Universitetində təqdimatla çıxış edib

Posted on

Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Dünya Bankının Vaşinqtondakı baş ofisində keçirilən “Azərbaycan günləri” çərçivəsində ABŞ-ın məşhur təhsil ocaqlarından olan Corctaun Universitetində “Azərbaycanın iqtisadi modernizasiyası və post-böhran dövrü: çağırışlar və strategiyalar” mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Bu yazının davamını oxu

Dünya Bankında Azərbaycan günləri

Posted on

Dünya Bankında Azərbaycan günləri keçirilir

Əsas makroiqtisadi göstəricilər

Posted on

Bu yazının davamını oxu

Liderlik klubu / Rəşad Şirin

Posted on

Rəşad Şirinov iştirakçılara liderliyin müsasir konsepsiyası haqqında danışdı. Onun fikrincə müasir lider dedikdə ilk öncə ağıla gələn artıq sərkərdələr, hərbi xadimlər, dövlət rəhbərləri deyil, bəşəriyyəti irəli (və hətta geri) apara biləcək fundamental dəyişikliklər həyata keçirməyə qadir şəxslərdir.

Bu yazının davamını oxu